Szolgáltatások

Tanácsadási, kutatási és fejlesztési területek

 A HUNG R&D az Alapszabályban meghatározott tevékenységként végzi projektek menedzselését, kutatások megvalósítását az alábbi területeken:

 

 • Energiahatékonyság és környezetvédelem
 • Pénzügy, számvitel, kontrolling
 • Marketing és kommunikációs menedzsment
 • Informatikai tanácsadás, rendszerépítés
 • Oktatás, képzés
 • Pályázatírás, projekt menedzsment, disszemináció
 • Egészséges életmódra nevelés
 • Könyvkiadás

Energiahatékonyság és környezetvédelem

 • Teljes körű energetikai audit
 • Optimális energiafelhasználás kialakítása
 • Alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetősége
 • Épületek kivitelezésének, rekonstrukciójának energia-hatékony megoldásai
 • Energiaköltség-csökkentés lehetőségeinek feltárása
 • Épületenergetikai tanúsítvány
 • Fenntartható energiagazdálkodás, CO2 emisszió csökkentés
 • Hulladék újrahasznosítási lehetőségei, fejlesztések
 • Hatékony hulladékgazdálkodási stratégia kialakítása
 • Környezetvédelmi és költséghatékony szempontok összehangolása

 

Pénzügy, számvitel, kontrolling

 • Átvilágítás, cégértékelés
 • Vállalati költségracionalizálási javaslatok megjelenítése az üzleti tervezésben
 • Portfolióelemzés felhasználása a döntéshozatalban
 • Üzleti folyamatok újratervezése
 • Hatékonyság tervező és monitoring rendszer kialakítása
 • Kontrolling rendszer kialakítása
 • Pénzügyi tanácsadás
 • Átalánydíjas kisvállalkozói tanácsadás

  

Marketing és kommunikációs menedzsment

 • Marketing és kommunikációs stratégia kialakítása, fejlesztése
 • Piaci változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás feltérképezése, vállalati elemzés
 • Vevőorientált üzleti magatartás feltérképezése és fejlesztése a vállalati struktúrában
 • A társadalmi felelősségvállalás image építő ereje: CSR-stratégia kialakítása
 • Piac- és közvélemény kutatás
 • Elégedettségi vizsgálatok
 • Marketing anyagok szövegezése, tartalmi kialakítása, szerkesztése.
 • Online marketing fejlesztése (weboldal, blog, webshop, web 2.0.)
 • Piac szegmentációs felmérés
 • Célcsoport felkutatása, fogyasztói magatartás-kutatás
 • Reklámeszközök használatának feltérképezése, arculattervezés
 • Arculat-, brand-, márka-, termék-, image vizsgálat
 • Vállalat-, cég ismertség, vállalati image vizsgálat

 

Informatikai tanácsadás, rendszerfejlesztés

 • Teljes körű informatikai hálózatkiépítés
 • Hardver és szoftver tanácsadás
 • Weboldal-készítés, üzemeltetés
 • Elektronikus ügyintézés, e-kereskedelem, on-line tranzakciók menedzselése
 • Munkafolyamat és tartalomkezelő rendszer bevezetése
 • Vezetői információs rendszer kiépítése, auditálása
 • Adatbázis-építés, -tervezés, -konszolidáció
 • Adatfeltöltés, adattisztítás
 • Alkalmazások továbbfejlesztése
 • Vállalati adatok kezelésének fejlesztése
 • Informatikai tanácsadás, rendszerépítés
 • Ügyfélkapcsolati menedzsment-rendszer (CRM) fejlesztése

 

Oktatás, képzés

 • Oktatás a pénzügyi kultúra fejlesztése céljából
 • Képességfejlesztő vállalati tréningek, autogén tréningek
 • Stressz kezelő tréning
 • Pénzügyekről nem pénzügyeseknek tréning (Finance for Non Finance – FNF)
 • több mint 200 féle OKJ és felnőtt képzési program


Pályázatírás, projekt menedzsment

 • Európai Uniós és egyéb forrásokra
 • Disszemináció